BEDRIJVENFLUISTERAAR

In de film The Horse Whisperer beleven het tienermeisje Grace en haar paard Pilgrim een traumatische ervaring na een dodelijk ongeluk. Haar moeder Annie voelt aan dat het mentale genezingsproces van paard en dochter nauw verbonden zijn. Ze komt in contact met paardenfluisteraar Tom Booker, die uiteindelijk beide tot genezing brengt.   

Wanneer je het genezingsproces uit de film analyseert, kan je verschillende lessen trekken die op organisaties die in verandering zijn of zich in moeilijkehden bevinden, van toepassing zijn.

1. Alles is of begint met emoties 

Een paard dat paniekerig rondrent, moet eerst tot rust gebracht worden. 

Veranderingsprocessen zijn niet vrijblijvend. Ze beroeren het inwendige van de mens, veelal omdat je een vertrouwde omgeving (= je comfortzone) dient te verlaten. Omdat veranderingsprocessen ongetwijfeld de link leggen met de (existentiële) waarom-vragen van ons bestaan, gaan ze naar onze ziel, wat wel eens hevige emoties naar boven brengt. Tranen zijn daarbij niet ongewoon. 

Een bedrijvenfluisteraar vindt het daarom belangrijk niet aan deze emoties voorbij te gaan, doch er van begin af aan specifiek en diepgaand mee om te gaan. 

2. Gedrag is de veruiterlijking van de emoties 

Een paard kan op drie manieren reageren wanneer iemand zijn weide binnendringt: onverroerd blijven staan, steigeren of ervan door gaan.   

Dergelijk gedrag kan ook worden waargenomen in organisaties wanneer nieuwe ideeën worden aangebracht of innovatie op de agenda staat, in het algemeen dus bij veranderingsprocessen. Sommigen verdedigen hun territorium en weigeren elke verandering, anderen reageren vanuit opportunistisch gedrag, nog anderen wachten af. 

Een bedrijvenfluisteraar benoemt het vastgestelde gedrag, confronteert de verschillende ideeën en toetst nadien commitment.   

3. Een leider stelt zich authentiek en kwestbaar op  

Een wild paard dat getemd wordt, richt zijn ogen op zijn temmer. Contact gebeurt via lichaamstaal.   

Bij het omgaan met veranderingen zijn alle ogen bewust of onbewust gericht op de leider. Is er overeenstemming tussen wat hij zegt en wat hij doet en uitstraalt? Is hij een voorbeeld van walk your talk?  We stellen enkel  vertrouwen in authentieke leiders die, ook als het minder goed gaat, zich durven kwetsbaar op te stellen, via hun emoties.  

Een bedrijvenfluisteraar zal voldoende aandacht schenken aan de coaching van de leider. Alles staat of valt met hem.   

4. Elke verandering vindt plaats dankzij sociale interactie tussen mensen 

Een paardenfluisteraar onderhandelt eigenlijk met het paard: "Volg me en berg je angsten op, dan zal ik je goed behandelen en je respecteren."   

Om een veranderingsproces succesvol te maken, dienen alle betrokkenen de gewenste collectieve resultaten voor ogen te houden, veeleer dan de persoonlijke belangen. Patrick Lencioni heeft aangetoond dat een dergelijk proces pas kan slagen indienin de groep  vertrouwen aanwezig is, indien een cultuur heerst waarin confrontatie van ideeën niet leidt tot conflict en ruzie, waarin na het debat de groep tot een conclusie komt waaroe elk individu zich ook commiteert en waarna elkeen spontaan tot verantwoording over zijn of haar commitment kan worden geroepen.    

Een bedrijvenfluisteraar beheerst de verschillende technieken die deze sociale omgang vergt. 

5. Elke geslaagde verandering brengt het beste van elk individu naar boven 

Een wild paard heeft oeverloze energie. Dat is net wat het zo waardevol maakt. Een paardenfluisteraar focust dus niet op het tam en onderdanig maken van het paard, doch veeleer op het in goede banen leiden van die energie. 

Hetzelfde geldt voor een organisatie, een groep van mensen die samen werken aan collectieve doelstellingen, elk vanuit zijn of haar kracht (of energie).  

Een bedrijvenfluisteraar zal daarom erop toezien dat de focus steeds op die collectieve doelen gericht blijft en motiveert mensen om dit te doen vanuit hun eigen kracht. De focus ligt dus op wat wel aanwezig is in de mens en niet op niet aanwezig is.