Wat schapen drijven ons leert over leiderschap

Loop achter een schaap of een kudde schapen en ze lopen weg. Soms heb je als leider ook het gevoel dat je jouw medewerkers niet bereikt, dat ze als het ware weglopen van de boodschappen en opdrachten die je ze wil laten uitvoeren.

Omdat schapen vluchtdieren zijn, kunnen ze dankzij hun horizontale oogpupillen en zonder hun kop de bewegen nagenoeg 360° rond zich observeren. Als leider heb je soms ook het gevoel dat jouw medewerkers hun omgeving (en jou) goed in de gaten houden.

Opmerkelijke gelijkenis!

Nochtans kan een juiste aanpak ervoor zorgen dat je de schapen (of jouw medewerkers) daar krijgt waar je ze hebben wil.

              

Als je als groep mensen in een cirkel rond een kudde (wilde) schapen gaat staan, dan valt op dat er eerst niets gebeurt: je moet aan de achterzijde een beetje druk opbouwen om ze in beweging te krijgen. Aan de voorkant van de kudde dien je dan wat ruimte te geven, anders voelen ze zich aan alle kanten bedreigt en springen ze alle kanten uit en ben je ze kwijt. Hierbij is het eveneens van groot belang dat alle mensen rond de schapen eenzelfde strategie uitstralen: zo ontstaat duidelijkheid naar de schapen toe en krijg je ze langzaam maar zeker in beweging. Kijk daarbij steeds goed naar wie de leider van de kudde is. Zijn gedrag is bepalend voor het gedrag van de ganse kudde. Springt plots toch een schaap weg, ga er niet achteraan, het komt vanzelf weer terug naar de leider. Tijdens de beweging blijf je steeds observeren, pas je de druk voor en achter wat aan zodat een vloeiende beweging ontstaat.

Indien je in vorige paragraaf de woorden “groep mensen” vervangt door “leider” en “een kudde schapen” door “je medewerkers”, dan krijg je het verhaal hoe je jouw medewerkers in beweging krijgt:

  • Achteraan wat druk geven: zeg jouw medewerkers in duidelijke taal waar het op staat, wat de instructies zijn, welk doel er wordt nagestreefd (liefst zo SMART mogelijk – specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en in de tijd beperkt). Verleg de druk in functie van de gemaakte vorderingen. Focus!
  • Vooraan wat ruimte geven: laat je medewerkers zelf bepalen hoe ze jouw instructies gaan waarmaken.
  • Zoek de leidersfiguren bij jouw medewerkers: als je hen meehebt, dan is de kans groot dat je ook de anderen meekrijgt.

              

Bij het schapen drijven in uitgestrekte gebieden, zal de schapendrijver zich laten bijstaan door wel getrainde honden, de border collies. Wist je dat van elke 100 border collies er slechts enkele geroepen zijn om schapen deskundig te gaan drijven? Een trainer ziet onmiddellijk aan twee aspecten wat een fantastische border collie zal worden. Een eerste onmisbare eigenschap is PASSIE. Goede border collies doen niets anders dan met hun taak bezig zijn: ze zijn constant in de weer om de schapen te drijven. Daarnaast moeten ze ook uitstekend kunnen LUISTEREN naar hun baasje. Die geeft immers de instructies: stop, in klokswijzerzin, in tegenkokwijzerszin, en kom terug. Natuurlijk gebruiken ze hiervoor andere woorden zoals “come by”, “away”, “lie down” en “that will do”, en bij grotere afstanden worden fluitsignalen gebruikt.

Wat leert je dat als leider van een groep medewerkers?

  • Gebruik duidelijke communicatie.
  • Selecteer je topmedewerkers op passie en hun luistervermogen.

Tot slot: weet je hoe een baas zijn border collie beloont? Wel, een border collie vraagt niets liever dan zijn werk te doen (passie, weet je nog?). Je maakt hem heel blij door hem opnieuw schapen te laten drijven. De beste beloning voor een goede medewerker bestaat er dan ook in hem een volgende topjob te geven.

Teambuilding  

Wil je elkaar beter en anders leren kennen, waarbij samenwerking en communicatie centraal staan. Wie neemt de leiding? Welke leiderschapstijl wordt er gebruikt? Contacteer ons dan voor een teambuilding schapen drijven.

Na een korte theoretische toelichting over leiderschapsstijlen ga je dan samen aan de slag met een aantal oefeningen met echte wilde schapen. Tijdens de teambuilding zien jullie de wisselwerking tussen mens, hond en schaap. In harmonie ontstaat er een samenwerking tussen mens en dier! Bovendien worden jullie op ongedwongen en humoristische wijze uitgedaagd om samen de schapen een parcours te laten afleggen. Samenwerking en communicatie (verbaal en non-verbaal!) zijn hierbij van groot belang.

Klik hier om ons via mail te contacteren. Verneem meer over onze aanpak op www.wimhoeckman.be.